Historia

Poznaj historię naszej parafii.

Historia

Parafia Krasna została erygowana 19.07.1947 r., najpierw jako wikariat eksponowany probostwa w Lutczy. Pierwszym proboszczem parafii w Krasnej został ks. Józef Zuba. Świątynia parafialna to dawna cerkiew greckokatolicka. Wskutek wojny oraz przymusowego przesiedlenia ludności łemkowskiej i ukraińskiej pozostała ogołocona ze wszystkich zabytków. Ks. J. Zuba przy pomocy parafian wstępnie przygotował opuszczoną świątynię do sprawowania nabożeństw w obrządku rzymskokatolickim. Pracował w parafii tylko siedemnaście miesięcy. Od kwietnia 1949 r. jego następca ks. Franciszek Markowicz dokonał częściowego remontu plebani i kościoła, zakupił wyposażenie, paramenty i szaty liturgiczne, a także dzwon, któremu nadano imię „Marian”. W 1960 r. kościół został pomalowany i zakupiono organy. Umieszczono także nowy ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej. Za proboszczowania ks. Kazimierza Płonki (1991-1998) odrestaurowano zewnętrzne tynki, pomalowano wnętrze kościoła, wykonano nowe ławki, konfesjonały, zmodernizowano instalację elektryczną. Równocześnie wykonano bardzo wiele prac przy plebani. Nowy ks. proboszcz Władysław Kołodziej podjął kolejne prace. W 1999 r. w kościele ustawiono 4 nowe ołtarze, które zaprojektował Józef Gołąb, artysta plastyk, zaś wykonał Władysław Okoniewski.