Duszpasterze

Poznaj duszpasterzy, którzy pracują, pracowali lub pochodzą z naszej parafii.

Duszpasterze pracujący w naszej parafii

Proboszcz

Ks. Piotr Trela

Duszpasterze, którzy pracowali w naszej parafii

Proboszcz

† ks. Jan Gębala

W parafii od 1953 r. do 1958 r.

Proboszcz

† Ks. Franciszek Markowicz

W parafii od 1949 r. do 1952 r.

Proboszcz

† Ks. Józef Zuba

W parafii od 1947 r. do 1949 r.

Proboszcz

Ks. Władysław Kołodziej

W parafii od 1998 r. do 2018 r.

Proboszcz

† Ks. Stanisław Cieszanowski

W parafii od 1949 r. do 1978 r.

Proboszcz

† Ks. Józef Burlikowski

W parafii od 1981 r. do 1991 r.

Proboszcz

† Ks. Kazimierz Płonka

W parafii od 1991 r. do 1998 r.

Duszpasterze pochądzący z naszej parafii