Krasna ul. Krośnieska 94

38-420 Korczyna,
tel. 13 435 49 95
BANK PEKAO

86 1240 2311 1111 0010 9634 1411